woensdag, december 19, 2007

Familiebedrijf -25- (= WoW week 51-2007: Sentimenteel)

De gewenste informatie loskrijgen van de notaris kostte wat moeite. Uiteindelijk gaf de notaris toch toe. Er was al eerder een nieuw concept opgemaakt maar doordat de aandelen aan Margreet verkocht zouden worden was alles veranderd.

De dag na haar overlijden was Merlijn toch langs gekomen en had gevraagd het concept testament nu in orde te maken. Hij had het concept goedgekeurd en gisteren het testament in bijzijn van getuigen getekend.

De wijzigingen hielden in feite in dat hij Henriëtte vrijwel volledig onterfde. De aandelen moesten in de familie blijven, maar Merlijn wilde deze in een trustfund ten behoeve van Loes brengen. Alle opbrengsten, inclusief die van een eventuele verkoop, zouden haar toevallen. Er waren ook bepalingen ingeval Loes overleed opgenomen.

De volgende stop was de apotheek. Ook hier kostte het wat moeite de informatie los te krijgen dat Merlijn inderdaad medicijnen voor Loes had opgehaald en dat dit het medicijn was dat de dokter had opgeschreven.

Buiten zei Sanders: “ze heeft dus een duidelijk motief en de middelen”. De Bruin was het niet met hem eens. “Misschien wist ze helemaal niet van het testament. En het middel had Merlijn. Henriëtte heeft een minstens zo goed motief en ook de kans gehad aan die medicijnen te komen”.

”Je mag die Loes wel hè”merkte Sanders op, “je wilt niet geloven dat zij het gedaan heeft”. De Bruin haalde zijn schouders op. “In ons werk kun je niet sentimenteel zijn. Regel voor beide woningen een huiszoekingsbevel en laat ze allebei maar ophalen”.(De afleveringen van dit vervolgverhaal worden geschreven in het kader van Write on Wednesday. Iedere overeenkomst met bestaande personen of voorvallen berust louter op toeval. Voor het hele verhaal in de juiste volgorde zie HIER . Is het alsnog of weer lezen van alle eerdere afleveringen wat teveel van het goede dan is ook een korte (circa anderhalf A4'tje) samenvatting beschikbaar. © Frans54)
De opdracht en de spelregels van Write on Wednesday vind je nog steeds bij Marloes.

Geen opmerkingen: