dinsdag, april 08, 2008

Leuk geprobeerd meneer Donner.

In het vragenuurtje verdedigde minister Donner zojuist zijn plan om wanneer na het 65e jaar doorgewerkt wordt een bonus op de AOW te geven. Vanuit de kamer kwam daarbij de vraag of je het wel een bonus mag noemen als iemand eerst 2 jaar AOW inlevert om die dan in stukjes van 5% per doorgewerkt jaar terug te krijgen.

Volgens de minister klopte het echter perfect: na je 65e leef je gemiddeld nog 20 jaar dus als je dan per doorgewerkt jaar 5% per jaar krijgt komt dat keurig uit.

Niet waar meneer Donner: als je na je 65e nog 20 jaar leeft leef je na je 67e nog maar 18 jaar en kan je dus niet 20 x die 5% rekenen. Bovendien laat U voor het gemak maar het renteverlies door het twee jaar later ingaan buiten beschouwing.

Als ik de AOW van 2 jaar op de bank zet staat daar na 2 jaar niet de AOW van 2 jaar maar de AOW plus een flinke portie rente over twee jaar. En terwijl ik vervolgens ieder jaar 10% van de AOW van de bank haal als aanvulling op mijn AOW komt er ieder jaar nog steeds rente bij zodat ik na 18 jaar nog een fiks bedrag over heb.

U probeert dus, hoewel U dat in de kamer luidkeels ontkende, om een ordinaire bezuiniging op slinkse wijze aanvaardbaar te laten klinken.

Aanvulling: overigens is ook de door hem genoemde 20 jaar na 65 jaar niet bepaald correct: de levensverwachting was in 2005 voor vrouwen van 65,5 jaar nog 19,6 jaar en voor mannen 16 jaar. Voor vrouwen wordt die 20 jaar dus net gehaald, voor mannen echter bij lange na niet.

Geen opmerkingen: