zaterdag, augustus 02, 2008

Overtreding gewenst?

In het programma "Wegmisbruikers" viel vanavond een uiterst merkwaardige uitspraak van Dhr. Spee, pers-officier van justitie, op te tekenen.

Op een vraag over enkele en dubbele doorgetrokken strepen verklaarde hij dat daar geen enkel verschil tussen zit: als zich links van je een doorgetrokken streep bevindt mag je die niet overschrijden. Tot zover alles duidelijk.

Maar toen vervolgde hij met de mededeling dat men het zo duidelijk mogelijk wilde maken "om te VOORKOMEN DAT mensen NIET de dubbele streep overschrijden".

Dat geeft te denken. Volgens Dhr. Spee is het dus de bedoeling dat mensen wel de doorgetrokken streep overschrijden en probeert men dat uit te lokken. Daarmee wekt hij beslist de indruk dat de mensen die roepen dat bekeuringen gewoon alleen als doel hebben zo veel mogelijk geld voor de overheid binnen te slepen toch gelijk hebben.

Geen opmerkingen: