zaterdag, december 06, 2008

Kunnen jullie het nog volgen?

De regering wil geen koffieshops binnen vijfhonderd meter van middelbare scholen (lagere of hogere scholen zijn geen probleem?). In Amsterdam besluit men dat dat vrijwel alle koffieshops binnen een verboden gebied doet vallen en verminderd men dat tot 250 meter. Daar vallen nog altijd 47 koffieshops in. Na protesten van de koffieshophouders en landelijk overleg van burgemeesters komt Cohen vervolgens met het bericht dat hij nog wel eens wil kijken of het mogelijk is die grens nog verder te verlagen tot 100 of zelfs 75 meter. Daar zouden dan nog maar drie koffieshops onder vallen. Of een afstand die je redelijk op je gemak binnen een halve minuut kunt afleggen nog veel overlaat van het oorspronkelijke doel laat ik maar even in het midden.

Vanavond komt er echter een totaal tegengesteld geluid uit Amsterdam. Een plan met als doel de Wallen op te knappen wil niet alleen peepshows en raamprostitutie ver terugdringen tot maar twee gebieden maar tevens het aantal koffieshops en smartshops flink inperken. Van de koffieshops zou nog maar de helft over mogen blijven. En nu hoor ik geen tegengeluid van Cohen dat een dergelijke inperking alleen maar de illegaliteit in de hand werkt.

Wat willen nu eigenlijk in Amsterdam?

Geen opmerkingen: