zondag, februari 08, 2009

Bijzonder.

Vrijdag meende JPB tijdens het gesprek met de minister president kennelijk wat vuurtjes op te moeten stoken. Hij vertelde dat bijzondere situaties bijzondere maatregelen noodzakelijk maakten waarop de geruchten over verhoging van de pensioenleeftijd en aantasting van de hypotheek aftrek al rap de ronde deden.

Zelfs zozeer dat er al van alle kanten heftig geprotesteerd werd. Nog geen 24 uur later werd dan ook al heftig ontkend dat men van plan zou zijn de hypotheekrenteaftek aan te tasten.

Nu lijken de genoemde maatregelen mij ook geen goed idee op dit moment. Ongeveer de helft van de Nederlandse woningmarkt bestaat uit koopwoningen. Beperking of afschaffing van de hypotheekrenteaftrek zou dus de koopkracht van zo ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens aan tasten en er zelfs voor kunnen zorgen dat mensen met hoge hypotheken die het tot nu toe redden alsnog in de problemen komen. Niet echt de manier om de kredietcrisis aan te pakken volgens mij. Het zou zelfs voor een verdieping van die crisis kunnen zorgen waardoor de opbrengst voor de staatskas wel eens flink tegen zou kunnen vallen.

Ook het verhogen van de pensioenleeftijd lijkt me op het gebied van de crisis weinig zoden aan de dijk zetten: je vergroot daarmee de beroepsbevolking. En dat op een moment dat de werkloosheid al hand over hand toeneemt. Je vergroot er op dit moment dus geenszins het draagvlak voor de door de vergrijzing toenemende lasten van de AOW mee en ook dit zou zelfs averechts kunnen werken. Een WW uitkering kost het rijk minstens net zoveel als een AOW uitkering en vaak zelfs meer. Een positief effect voor de staatskas is op dit moment dus allesbehalve een logische verwachting. Voor iemand die op zijn 65e verjaardag al in de WW zit moet het helemaal een vreemd gevoel geven: die zou waarschijnlijk voor de staat goedkoper zijn met een AOW uitkering en zelf met AOW + pensioen ook een stuk beter af zijn dan met een (inmiddels flink uitgeklede) WW uitkering.

Waar JPB en de geruchtenmachine die hij op gang bracht mee bezig denken te zijn is mij dan ook niet geheel duidelijk. Of zou hij proberen in de slechte tijd de mensen alvast aan het idee te laten wennen zodat hij er als het op een gegeven moment weer beter gaat met de economie met volle kracht mee aan de gang kan?

Geen opmerkingen: