dinsdag, februari 10, 2009

Papierwinkel.

De tijd van de belastingformulieren is duidelijk weer aangebroken. Ik heb er inmiddels drie afgehandeld.

Tussendoor is ook de administratie van de motorclub in orde gemaakt (het wachten is nu op de kascommissie om het een en ander te controleren, ze zijn ingelicht en moeten nog even onderling uit zoeken wanneer ze beiden een avond of middag vrij zijn). De verkorte toelichting op het jaarverslag die samen met het jaarverslag en de oproeping voor de ledenvergadering naar de leden moet is ook klaar. De uitgebreide toelichting en specificatie van diverse posten die in het clubgebouw ter inzage komt te liggen moet ik nog wel maken.

Ook de nota's voor de contributie e.d. voor 2009 moet ik nog maken. Het kon nog wel eens een hele toer worden om tussen de aangiftes door genoeg tijd te vinden om dat in orde te maken, maar het moet wel voor het einde van de maand rond zijn.

Mijn planning wordt door de papierwinkel die op me af komt nogal ingewikkeld, schrik dus niet als het hier af en toe een aantal dagen stil blijft: dan is mijn planning nog niet ontwikkeld en ben ik daar druk mee.

Geen opmerkingen: