woensdag, februari 04, 2009

Vliegenvangers.

Sinds vanmorgen om een uur of 10 uitgebreid te aanschouwen op Nederland 1: de grote vliegenvangershow.

Tot veel meer dan elkaar vliegen afvangen leidt het debat over Irak en het onderzoek waartoe nu door JPB besloten is namelijk niet. Antwoorden van het kabinet zijn niet te verwachten en zelfs de antwoorden op al eerder gestelde vragen, waarop de antwoorden nota bene al klaar (zouden moeten) liggen, lijken vooralsnog ver van de Kamer te zullen worden gehouden. Die vragen en antwoorden moeten maar naar de onderzoekscommissie zodat die ze in het over negen maanden verwachte rapport op kan nemen.

Het begint een rare toestand te worden in de Nederlandse politiek (voorzover het dat al niet was)

Geen opmerkingen: