vrijdag, november 27, 2009

Het gelijk van Eurlings.

Minister Eurlings beweert bij hoog en bij laag dat de kilometerheffing voor de meeste automobilisten zelfs voordeliger uit gaat pakken en onderbouwd dat met allerlei voorbeelden. Die voorbeelden blijken echter nogal vol te zitten met aannames en opvattingen die er voor zorgen dat er toch wat vertekening in het voordeel van Camielleke optreedt.

Dat hij het verdwijnen van de motorrijtuigenbelasting als voordeel telt is correct. Hij telt echter ook het verdwijnen van de provinciale opcenten volledig mee "want dat zijn geen kosten meer voor de automobilist maar voor alle burgers". Dat laatste klopt, maar betekent beslist niet dat de automobilist dan aan het eind van de berekening voordeliger uit is, hij is dat geld nog steeds kwijt, het is alleen niet meer aan het bezit van een auto gekoppeld waardoor ook mensen die hier in het verleden niets mee te maken hadden mee mogen gaan betalen.

Vervolgens ziet hij ook het geleidelijk vervallen van de BPM volledig als voordeel voor de automobilist. Daar maakt hij toch een behoorlijke denkfout. Autofabrikanten en importeurs kijken bij het vaststellen van de nettoprijs (de prijs voordat BTW en BPM bijgeteld zijn) naar de belastingdruk in een land. Daardoor verschilt die nettoprijs van land tot land en is deze in een land met hoge belastingen op auto's lager dan in een land met lage belastingen op auto's. Op het moment dat de BPM verdwijnt hoef je er dan ook niet aan te twijfelen dat die nettoprijzen in Nederland gaan stijgen en dat daarmee dit "voordeel" voor op zijn minst een belangrijk deel weer opgeslokt wordt.

Verder verkondigde deze naar-zichzelf-toe-rekenmeester dat de spitstoeslag geen effect zou hebben: wat er aan spitstoeslag binnen kwam gaat weer van het basistarief af dus uiteindelijk zou je net zo duur uit zijn. Uh, ja dat klopt. Als iedereen gemiddeld hetzelfde percentage van zijn kilometers in de spits aflegt. Dat is echter absoluut niet het geval dus iemand die (vaak noodgedwongen) veel in de spits rijdt is wel degelijk meer kwijt.

In het huishoudboekje van Camiel/de staat klopt het vast allemaal keurig en levert de kilometerheffing zo ongeveer evenveel op als de huidige belastingen. Maar in individuele gevallen - en door kosten die niet meer van overheidswege op de auto drukken en daarom door hem niet meegeteld worden - kunnen de meerkosten wel degelijk aanzienlijk zijn en zal het door hem genoemde percentage dat zelfs goedkoper uit zou zijn beslist niet gehaald worden.

Dat geldt volgens mij trouwens ook voor wat andere optimistische geluiden van Camiel. Zoals het verminderen van de files met 50% en het overstappen van 15% van de automobilisten op het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer brengt nog steeds de meeste mensen van een plaats waar ze niet zijn, op een tijd die ze niet uitkomt, naar een plaats waar ze niet hoeven te wezen. Veel mensen die een bushalte/station vlak om de hoek hebben bij zowel huis- als werkadres zullen al gebruik maken van het OV om de spits te vermijden en de rest ziet vaak ondanks de files nog steeds kans om met de auto sneller te reizen dan met het OV. Die krijg je dus zo snel de auto niet uit en het OV in. Ook gedrag om de spits dan maar te vermijden zie ik weinig effect hebben: een werkdag is in doorsnee 8 uur. Tel daar nog 2 x een half uur reistijd bij en je hebt negen uur nodig. Zoveel tijd zit er helemaal niet tussen ochtend- en avondspits dus het is totaal onmogelijk om die beiden te mijden. Of je moet je werkdag pas om een uur of elf beginnen zodat je pas na de avondspits weer terug hoeft te reizen. Niet veel mensen en bar weinig werkgevers zullen van een dergelijke dagindeling gecharmeerd zijn.

Ik betwijfel bovendien of de openbaar vervoer bedrijven wel berekend zijn op een toestroom van zoveel nieuwe trein/busreizigers. Waarschijnlijker lijkt mij dat het op een chaos uitdraait bij het openbaar vervoer waardoor die potentiële nieuwe OV-reizigers al heel snel tot de conclusie komen dat dit toch echt niet de oplossing is en toch maar weer in de auto stappen.

Camielleke brengt het leuk, maar hij moet niet zo boos worden als de VVD zegt dat hij niet de waarheid verteld. Daar hebben ze namelijk groot gelijk in.

BTW: ga nu niet denken dat ik tegen die kilometerheffing ben. Als niet autobezitter hoeft het mij niet zo bar veel te interesseren. Bovendien vindt ik beprijzing van de auto aan de hand van de maatschappelijke en milieu kosten die je er mee veroorzaakt op zich een prima plan. Maar meneer Eurlings moet wel een correct plaatje schetsen van de gevolgen en daarbij niet alleen in zijn eigen portemonnee kijken maar ook in die van de automobilist zodat ook die een goed beeld krijgt van wat dit voor hem gaat betekenen.

Geen opmerkingen: