woensdag, november 25, 2009

Taalkundig gebroddel.

Dat ze er in journaals en in actualiteiten rubrieken geregeld op los knoeien met de Nederlandse taal ben ik zo langzamerhand wel gewend. Dubbele ontkenningen lijken, hoewel ik ze ook bij de NOS wel ben tegengekomen, vooral een hobby van de commerciële omroepen. Je krijgt dan bijvoorbeeld een constructie als "Om te voorkomen dat de zaken niet uit de hand liepen waren twee pelotons ME aanwezig". Nu ben ik er van overtuigd dat de nadrukkelijke aanwezigheid van de politie af en toe escalerend werkt, maar dat dit het vooropgezette doel is van de politie lijkt mij nogal onwaarschijnlijk.

Dat politici er een potje van maken daar kijk in ondertussen ook niet vreemd meer van op. Als een minister in de Kamer verkondigt dat ze zich "irriteert aan.." dan denk ik "je ergert je er dus aan en dat irriteert je" en haal verder mijn schouders op over over zo'n taalkundige absurditeit.

Dat ondertitelingen van programma's vaak nogal verrassend afwijken van wat er gezegd wordt geeft me vooral meer reden om vooral te luisteren en minder te lezen tijdens het tv kijken. Het aantal keren dat in het Engels uitgesproken getallen in de vertaling omgedraaid worden omdat de Engelsen de tientallen eerst noemen terwijl die bij ons achteraan komen is niet te tellen en levert nogal eens belachelijke verhalen op. Ook het omrekenen van andere dan de bij ons gebruikelijke eenheden levert nog wel eens reden tot vermaak op. Zoals: "de temperatuur waarbij de eieren van een krokodil uitgebroed worden bepaalt of je mannetjes of vrouwtjes krijgt. Het omslagpunt ligt bij 52 graden". Even vergeten dat je van de graden Fahrenheit eerst 32 af moet trekken voor je door 1,8 gaat delen. Dat levert dus geen vrouwtjes of mannetjes op maar gekookte eieren.

Maar nu begint mijn eigen RABO-bank ook al mails te versturen met bizarre taalkundige constructies. In de mail van vandaag werd mij het volgende duidelijk gemaakt: "Het maken van de juiste financiële beslissingen is belangrijk." Hoe je beslissingen maakt is mij niet geheel duidelijk: heb je daar gereedschap bij nodig? Ik maak regelmatig keuzes om de juiste financiële beslissingen te kunnen nemen, maar dat ga ik toch zeker niet doen op advies van iemand die de Nederlandse taal niet eens machtig is.

Het valt me de laatste tijd steeds vaker op dat allerlei mensen waarvan je toch zou verwachten dat ze fatsoenlijk Nederlands kunnen spreken de meest fantastische constructies gebruiken. En in de meeste gevallen zijn dat niet mensen die verplicht een inburgeringscursus hebben moeten volgen. Wanneer gaat Geert eens optreden tegen deze bedreigers van de Nederlandse cultuur en taal?

Geen opmerkingen: