woensdag, februari 10, 2010

Houdt het dan nooit op?

Toen ik afgelopen donderdag richting Brabant vertrok was de dooi duidelijk, maar niet overtuigend, ingevallen. Met tot gevolg dat de wandeling naar het busstation een hachelijke onderneming werd: resten sneeuw op trottoirs en wegen waren levensgevaarlijk door de laag smelt- en regenwater die er op stond. Naarmate ik verder naar het zuiden kwam begon de wereld er echter steeds minder wit uit te zien en in Brabant beperkte de sneeuw zich tot wat resten in bermen, slootkanten en in de beschutting van boomwallen. In Oosterhout was geen spoor van sneeuw meer te bekennen.

Donderdag middag zijn we een flinke wandeling gaan maken in de bossen bij Dorst en ook daar bleek de sneeuw grotendeels verdwenen, hoewel er op beschutte plaatsen nog wel enkele restanten te vinden waren. Veel was er in het bos trouwens niet te zien: de meeste vogeltjes leken de relatieve warmte en de vrijgevigheid van de tuinbezitters in de bebouwde kom opgezocht te hebben en de natuur vertoonde nog geen tekenen van een naderend voorjaar.

Wel kon ik nog een paar paddestoelen fotograferen en leverde ook een varen die probeerde in een boom te klimmen (zou dat nou een boomvaren zijn?) wat plaatjes op.

De plaatjes waar ik eigenlijk voor gekomen was moesten echter tot zondag wachten toen de expositie "Fantasy" in de Mariakerk te Oosterhout werd geopend. De collages van Arthur van Ockenburg en de begeleidende gekalligrafeerde teksten van Evelijn van Groenland. waren fraai uitgestald in deze oude kerk die een fantastische tentoonstellingsruimte blijkt te vormen.

"Fantasy" bestaat overigens niet alleen uit deze, nog tot 28 maart te bezichtigen, expositie, maar omvat een uitgebreid programma met lezingen en workshops. Ook de rest van het jaar is er in de Mariakerk genoeg te beleven in de vorm van exposities, workshops enzovoort. Alle informatie over aktiviteiten is op de site van T|HOMAS te vinden, dus als je eens in de buurt van Oosterhout bent en interesse in kunst en cultuur hebt: kijk eens of er iets van je gading op de kalender staat.

De terugreis verliep voorspoedig, gelukkig ben in niet dinsdag pas teruggereisd, en bij aankomst in Friesland bleek ook hier inmiddels de meeste sneeuw verdwenen. Her en der lagen nog oude sneeuwbulten, vooral op straathoeken, maar de wegen en trottoirs waren nu vrijwel geheel schoon. Ik kon niet rouwig zijn om het verdwijnen van de sneeuw, maar helaas was het allemaal weer van korte duur: de dooi heeft niet verder doorgezet en vanmorgen vroeg werd er een nieuwe laag van het witte goedje uitgestrooid waarna het de hele ochtend zachtjes bleef sneeuwen. Weliswaar in de vorm van poeder- en motsneeuw, maar bij de temperaturen die hier momenteel heersen blijft het wel allemaal liggen zodat mijn tuin weer geheel overdekt is met een witte deken.

Ik wil voorjaar!!!!!

Geen opmerkingen: