vrijdag, november 05, 2010

Poen, poen poen poen.....

Het is een wonder wat de regering met jouw poen kan doen.

De huidige regering mag dan fors aan het bezuinigen zijn geslagen; de vorige kon er ook wat van. Decennia lang werden maatregelen genomen die voor zieken en gehandicapten niet zo leuk uitpakten. De compensatie hiervoor werd vervolgens keer op keer gezocht in de belastingsfeer met tot gevolg een systeem voor belastingaftrek voor ziektekosten dat deels zijn doel voorbij schoot. Door alle extra maatregelen die er in gestopt waren konden namelijk ook steeds meer mensen die feitelijk niet chronisch ziek of gehandicapt waren in aanmerking komen voor zeer aantrekkelijke aftrekposten. Het bekendste voorbeeld was wel de aanschaf van een bril van een goede driehonderd euro die tot een aftrekpost van wel vijftienhonderd gulden kon leiden en daarmee een belastingteruggave van vijf- a zeshonderd euro op kon leveren.

Niet zo vreemd dus dat men daar iets aan meende te moeten doen. Dat iets werd gevonden in het schrappen van flink wat mogelijkheden in de ziektekostenaftrek onder gelijktijdige invoering van een aantal toeslagen die dit weer moesten compenseren. De compensatie voor het verdwijnen van de arbeidsongeschiktheidsaftrek kan daarbij nog enigszins uit.

De tweede compensatie (de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) die uiteenloopt van honderdvijftig tot vijfhonderd euro - afhankelijk van leeftijd en zorgbehoefte - kan dat echter in veel gevallen niet. Daar zit dus al een stevige besparing voor de regering ten koste van de chronisch zieken en gehandicapten.

Er is echter op, volgens mij, slinkse wijze nog een aanzienlijke besparing bereikt. Vanmiddag kreeg ik bij de post de aankondiging van het CAK over de uitbetaling van deze tegemoetkoming. Die door mij dus al uitgegeven was aan de vervanging van de TV in de hoop dat deze in de loop van de maand binnen zou komen. In eerdere publicaties hierover was immers steeds sprake van uitbetaling "vanaf" november. Nu blijkt hoever dat van november af is: eind december mag ik mijn bankrekening in de gaten gaan houden voor deze betaling.

En daar zit dus een flinke besparing voor de overheid in: voorheen kreeg ik de teruggave ergens in mei en werd daarop heffingsrente vergoed vanaf 1 juli van vorig jaar. Ook als je een voorlopige teruggave had gevraagd voor de ziektekosten kreeg je die gelijkmatig over het jaar uitbetaald wat eveneens neerkomt op gemiddeld per 1 juli.

De regering bespaart dus zomaar niet alleen de teruggave aan mensen waarvoor de regelingen eigenlijk niet bedoeld waren en het bedrag dat ik en vele anderen aan die compensatie te kort komen maar heeft ook nog eens anderhalf jaar rentevoordeel over het totaal van die vergoedingen. En dat totaal loopt in de honderden miljoenen dus ook die rente tikt lekker aan. En ook dat geld wordt als je het goed beschouwd door de chronisch zieken en gehandicapten opgehoest.

Geen opmerkingen: