maandag, december 06, 2010

Zien we ze na dit kabinet nog vliegen?

Ik maak er geen gewoonte van om op mijn log allerlei acties aan te kondigen, maar soms zijn er zaken waar je als natuur en dierenliefhebber niet om heen kunt. Dit kabinet heeft in haar wijsheid besloten dat een flink aantal bezuinigen wel in de budgetten voor natuurbeheer, - behoud en - verbetering gevonden kunnen worden. Bijvoorbeeld op de Ecologische Hoofd Structuur waarmee natuurgebieden en gebiedjes met elkaar verbonden worden. Mensen met elkaar verbinden met meer snelwegen is toch veel belangrijker?. En ook op veel andere gebieden komt de natuur en komen de dieren er bij dit kabinet maar bekaaid af.

Het geld is er even niet voor? Slecht argument. Want wat nu dreigt te verdwijnen onder druk van de bezuinigingen is later vaak met geen enkel bedrag meer terug te krijgen. En dan vraag ik me af wat belangrijker is: ons vastklampen aan de bestaande welvaart en liefst voor nog meer welvaart nu zorgen of zorgen voor de toekomst. Zodat er ook dan nog van dieren en natuur genoten kan worden. Voor mij is het antwoord duidelijk.

Als dat voor jou ook geldt zou je kunnen overwegen de actie van de Vogelbescherming waarover ik vanmiddag een mail kreeg te ondersteunen en het kabinet op te roepen na te denken voor ze dingen afbreken die niet meer opnieuw opgebouwd kunnen worden:


Klik hier voor meer informatie

Geef vogels en natuur een toekomst!

Beste vogelvriend(in),

Vogelbescherming maakt zich grote zorgen over de toekomst voor vogels in Nederland. Daarom vragen we u een bijzondere actie te ondersteunen.

Want de plannen van het Kabinet Rutte zijn rampzalig voor de toekomst van vogels en natuur. Het betekent dat in 2011:

  • Nog meer ganzen afgeschoten worden
  • De 'ontvogeling' van het platteland gewoon doorgaat
  • Onze trekvogels verhongeren
Meedoen is eenvoudig:

Help mee om vogels toekomst te geven

Stuur je nieuwjaarswens naar het kabinet

Namens de vogels: hartelijk dank voor uw steun!

Geen opmerkingen: