zondag, januari 23, 2011

Vogeltjes kijken (vervolg)

De afgelopen twee dagen heb ik goed op de vogeltjes in de tuin gelet. Bij de tuinvogeltelling gaat het echter om een periode van een half uur op een van de twee dagen. Ik kon dus uit verschillende periodes van een half uur kiezen. Die van zaterdag heb ik gelijk maar buiten beschouwing gelaten: toen was ik eerst nog niet wakker, vervolgens boodschappen aan het doen en aan het eind van de middag op verjaarsvisite dus de beste tijden om vogeltjes te zien en te tellen heb ik die dag gemist.

Van de lijstjes van zondag ben ik uiteindelijk uitgegaan van de beste lijst. Waarbij ik vooral op het aantal soorten per half uur heb gelet en minder op het aantal per soort. Dat resulteerde uiteindelijk in dit lijstje (tussen 15:30 en 16:00 uur):

Dit is uw persoonlijke Tuinvogeltelling:

Ekster 1
Groenling 3
Houtduif 1
Huismus 7
Koolmees 5
Merel 3
Pimpelmees 4
Roodborst 1
Spreeuw 4
Turkse tortel 2
Vink 4


Ondertussen is het grootste deel van de administratie van de motorclub in orde. Het kassaldo, saldo spaarrekening en het saldo in de beurs van het clubgebouw kloppen. Morgen nog de laatste dagafschriften van de gewone rekening in de administratie kloppen en dan is dat alvast klaar. Volgende station: verslagen maken en overzichten afdrukken.

Geen opmerkingen: