zondag, januari 22, 2012

Tuinvogeltelling 2012, het resultaat.

Hoewel het de bedoeling is dat je het telresultaat van een half uur doorgeeft heb ik gisteren en vandaag diverse keren een half uur geteld en nu net de resultaten doorgegeven van het half uur waarin ik de meeste soorten zag. Met dit rijtje tot gevolg:

5 spreeuwen
3 vinken
2 merels
2 turkse tortels
1 koolmees
1 pimpelmees

Niet de hoogste aantallen: op andere tijden werden b.v. 3 koolmezen en 2 pimpelmezen tegelijkertijd gezien. En ook niet alle soorten die ik zag: de roodborst, houtduiven en huismussen (op een gegeven moment zelfs 15 tegelijk) vertoonden zich wel degelijk, maar op momenten dat ik over het getelde half uur maar 2 tot 4 soorten door zou kunnen geven.

De tuinvogeltelling moet dan ook niet gezien worden als een exact gegeven: hij heeft vooral indicatieve waarde voor wat betreft ontwikkelingen zoals soorten die toe- of juist afnemen.

Geen opmerkingen: