zondag, maart 04, 2012

Nog maar een jaartje er bij.

Gisteravond was de ledenvergadering van de motorclub. Die zonder opmerkelijke voorvallen verliep: de leden hadden al een overzicht van de financiën ontvangen en die leverden geen vragen op, de kascommissie was het helemaal met de gevoerde administratie eens en dus was het punt financiën snel afgehandeld. De verslagen van de andere bestuursleden werden er zo mogelijk nog sneller door gejaagd zonder bemerkingen. En ook de voorstellen die een aantal regelingen nu eens formeel vast moesten leggen werden zonder tegenstemmen aangenomen.

So far, so good. Maar toen kwam het punt bestuur. De interim voorzitter (gekozen voor de periode tot deze ledenvergadering tijdens een tussentijdse vergadering in verband met het overlijden van onze vorige voorzitter) wilde wel aan blijven en is nu dus voor een termijn van drie jaar benoemd. Na behoorlijk wat zoek en praatwerk binnen de club was ook voor de aftredende secretaris een opvolger gevonden die bij gebrek aan tegenkandidaten eveneens snel voor drie jaar werd benoemd.

En toen was de penningmeester aan de beurt. Ik zei de gek dus. Eigenlijk zou ik dit jaar, na tien jaar deze functie te hebben vervuld, ook af treden. Het is echter niet gelukt binnen de vereniging iemand te vinden die met Word en Excell overweg kan, op zijn minst enig idee heeft van het voeren van een administratie en liefst ook nog in staat is stukken in wat men gewoonlijk "ambtelijk taalgebruik" noemt te lezen en op voor die ambtelijke taalgebruiker begrijpelijke (of te wel: ingewikkelde) wijze te beantwoorden.

Noodgedwongen blijf ik dus in ieder geval dit jaar nog aan. Volgend jaar lukt het hopelijk wel: een van de leden woont in verband met werk al geruime tijd in Brabant, maar komt waarschijnlijk in de loop van dit jaar terug naar Drachten. Heeft bovendien een administratieve/bedrijfseconomische opleiding en kan met de computerprogramma's overweg.

Als hij terug is in Drachten wil hij wel eens zien of hij het een en ander over kan nemen vanaf 2013. Nog geen zekerheid dus, maar hopelijk gaat het in 2013 wel lukken om mij wat meer vrije tijd en kastruimte te bezorgen.

Geen opmerkingen: