zondag, oktober 24, 2010

Uitgedraaide poot?

Vorig jaar november wist ik te melden dat we in Drachten nu toch eindelijk ook een station zouden krijgen (zie hier en daar). Daar was dan wel een flinke financiële bijdrage voor nodig van de gemeente die in eerste instantie verzon dat daarvoor de OZB wel gedurende 12 jaar met 20% verhoogd kon worden (waarbij ik ernstig vreesde dat het met die verhoging na die twaalf jaar dezelfde kant op zou gaan als met het kwartje van Kok).

Uiteindelijk werd dit na veel protesten aangepast en werd de OZB minder verhoogd en de rest bij elkaar gehaald door ondermeer diverse (grootschalige) projekten op de lange baan te schuiven. We zijn dus als inwoners van Smallingerland nu al aan het betalen - letterlijk via de OZB of door het achterwege blijven van zaken die al lang gepland waren - voor die toekomstige spoorlijn. (waarvan ik het nut ernstig betwijfel: nu kan ik op loopafstand in de sneldienst naar Heerenveen stappen, dan zou ik eerst buiten Drachten - aan de overkant van de A7 - moeten zien te komen om op een boemeltje op een enkelspoorslijntje te kunnen stappen, tijdverlies lijkt me daardoor een stuk waarschijnlijker dan tijdwinst).

Nu een jaar later lees ik echter iets in de regionale kranten en huis aan huis bladen dat mij verbaasd de wenkbrauwen doet optrekken. Het blijkt namelijk helemaal niet zeker of dat spoor er ooit wel echt komt. Pas nu is door de provincies Friesland en Groningen het initiatief genomen om eerst eens oriënterend te gaan praten met marktpartijen over de mogelijkheden. Dat zou moeten leiden tot een haalbaarheidsondersoek gevolgd door een voorlopige aanbestedingsronde.

De uitkomst daarvan moet voor beide provincies leiden tot een besluit over het vervolg. Pas dan wordt er mogelijk groen licht gegeven en kan er aan een planologische procedure die tot een tracébesluit moet leiden worden begonnen.

We zijn dus met ons allen alvast aan het betalen voor iets waarvan de uitvoering nog geenszins vaststaat (en waarvan, gezien het feit dat er eerst sprake is van een voorlopige aanbesteding, het voorgespiegelde kostenplaatje kennelijk ook nog eens allesbehalve definitief is).

En dan krijg ik toch echt het gevoel dat ons collectief een stevige poot wordt uitgedraaid.

Of moet ik geloven dat wanneer het uiteindelijk niet doorgaat die verhoging van de OZB en de andere maatregelen worden teruggedraaid en wij het geld terug krijgen?

Geen opmerkingen: