dinsdag, februari 15, 2005

Index -Nee, hier word je beter van

Door het aanklikken van de link open je de pagina met het betreffende verhaal in een nieuw venster. Door deze pagina na lezing weg te klikken keer je automatisch terug naar deze indexpagina.

Nee, hier word je beter van heeft als subtitel "Over ziek zijn en al wat daar, eventueel vaag, mee samenhangt". Het zijn verhalen over mijn ziekte, longtransplantatie, ervaringen met artsen, UWV en andere instellingen, achtergronden en natuurlijk updates over de huidige toestand.

Aflevering 1 : Voorafje; voorgeschiedenis en korte ziektegeschiedenis.

Aflevering 2 : Sommige mensen....; over de reacties van mensen om mij heen

Aflevering 3 : Ziekenhuisverhalen; over belevenissen en tegenslagen in het ziekenhuis en hoe ik hier mee omging

Aflevering 4 : Instanties en logica; over de, soms bijzonder onlogische, manier van redeneren van diverse instanties

Aflevering 5 : Goed geregeld; over diverse regelingen voor zieken en gehandicapten en hoe die soms (niet) werken

Aflevering 6 : Even tussendoor: de stand van zaken..; een update met de laatste ontwikkelingen (18 febr en 29 maart 2005)

Aflevering 7 : Rekenmeesters; over hoe de financiële gevolgen van ziek zijn vaak anders uitpakken dan de regering beweerd

Aflevering 8 : Overlevingsstrategie; over mijn gebruik van humor om tegenslagen op te vangen en verwerken

Aflevering 9 : On(der)bewust; over de eerste weken na de transplantatie en hoe ik die, redelijk zwaar verdoofd, heb ervaren

Aflevering 10 : Kan het nou nooit eens normaal; over de periode kort na de transplantatie en hoe ik geen standaard patiënt bleek te zijn

Aflevering 11 : Update 14 april 2005

Aflevering 12 : Komt dit wel goed?; over diverse complicaties in de periode kort na de transplantatie

Aflevering 13 : Opbouwwerk; over het werken aan de conditie voor en na de transplantatie

Aflevering 14 : Transplantatie: de moeite waard?; over zaken die bij de beslissing over transplantatie mee kunnen wegen

Aflevering 15 : Update: uitslag negatief en dat is dan positief; over het slaaponderzoek en de uitslag daarvan

Aflevering 16 : Update 12 mei 2005

Aflevering 17 : Update 22 mei 2005

Aflevering 18 : Herinneringen aan mensen die me hielpen rond de transplantatie

Gecontroleerd en goedbevonden Update: controle 18.8.2005

Update 1 september: over onder andere B12 tekort

Een goed team : naar aanleiding op een reactie op de update van 1 september

Update 27 september 2005 : update B12-tekort

Ik heb een tijdlang de posten over de driemaandelijkse controles niet hier gelinkt, eigenlijk omdat ik daar te lui voor was, maar ook het feit dat er niets bijzonders wwas te melden speelde mee. Maar deze keer maar weer eens wel:

Het begint een gewoonte te worden : update, controle 14 sept. 2006Gerelateerde posten:

Extra risico's bij transplantatie : Naar aanleiding van het overlijden van een Duitse getransplanteerde na ontvangst besmette donororganen

Donorregistratie : Naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer

Donorregistratie - update : Vervolg op de vorige post

Durf donor zijn : Donor aktie van en door webloggers

Weer even weg : aankondiging afwezigheid, waarin opgenomen beschrijving van het in aflevering 16 aangehaalde onderzoek

WoW: Kracht : een verhaal uit de reeks Write on Wednesday (WoW) met als onderwerp "Kracht". Ik heb hiervoor een op mijn ziektegeschiedenis gebaseerd verhaal gemaakt

Kaartje: Even terugkijken 8 jaar na de transplantatie.

Geen opmerkingen: